Dotace

Podpora SFŽP pro majitele rodinných domů

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Finanční podporu pro novostavby i pro rekonstrukce rodinných domů je možno využít s pomocí programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Jedná se o snížení energetické náročnosti budovy, což v praxi znamená u novostavby i u rekonstrukce rodinného domu doplnění stavebních konstrukcí o izolační materiály, kvalitní okna a také instalaci tepelného čerpadla a řízené ventilace domu. 

 

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září do nového období s větším objemem prostředků (v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu je nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light) a se změnami, které ještě více pomohou domácnostem s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

 

 

PŮVODNÍ KOTEL / PO REKONSTRUKCI