dotace tepelná čerpada

Tepelným čerpadlem lze dosáhnout trojí úsporu:

  1. díky jeho fyzikálnímu principu funkce tepelného čerpadla
  2. díky dvojí sazbě na elektřinu, která v ČR platí
  3. díky státní dotaci v programu NZÚ

AD 1:

zjednodušeně lze říci, že má – li tepelné čerpadlo vyrobit 100% tepelné energie potřebuje pouze 30% elektrické energie dodané ze sítě pro svou činnost. Tedy pro dům s tepelnou ztrátou 10 kW potřebuje tepelné čerpadlo necelé 3kW elektřiny ze sítě.. Jenže naše energetické společnosti mají ještě i sazby za distribuci, za jistič atd., takže v konečném efektu je dosažená úspora proti stejnému domu vytápěnému plynovým kotlem asi 50% ročních nákladů.
K jednoduchému výpočtu předpokládané úspory provozních nákladů vašeho domu dospějete i tak, že sečtete náklady na plyn a elektřinu a výsledek vydělíte dvěma.

AD 2:

druhá úspora v domě, který je vytápěn tepelným čerpadlem vzniká díky nižší sazbě na elektrickou energii, která je pro RD 22 hodin denně pro celý dům. To znamená, že veškeré spotřebiče se vesměs používají s polovičními náklady.

RD vytápěný plynem

měsíčně plyn               3 000 Kč 

měsíčně elektřina        1 000 Kč

energie celkem            4 000 Kč     

RD vytápěný tepelným čerpadlem

 měsíčně elektřina            2 000 Kč

 úspora                             2 000 Kč/měsic

 úspora           12×2000 = 24 000 Kč/rok

Dnes má běžný dům s plochou kolem 200 m2 vytápěné plochy s plynovým kotlem celkové roční náklady asi 50 000 Kč.
S tepelným čerpadlem jsou roční náklady stejného domu v ceně kolem 20-25 000 Kč. Navíc máme z praxe potvrzeno, že v domě, kde topili plynovým kotlem se po jeho náhradě tepelným čerpadlem zvedla vnitřní teplota o 1-3oC.

Odhadujeme, že za životnost tepelného čerpadla, která je asi 20 let lze ušetřit kolem jednoho milionu korun

AD 3:

pokud patříte mezi skupinu obyvatel ČR, kteří mohou žádat o dotaci v programu NZÚ, pak jednorázovou dotací získáte až 100 000 Kč na tepelné čerpadlo země/voda…