Sluneční záření se dnes využívá nejčastěji dvěma způsoby:

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Solární systémy využívají sluneční energii pro podporu vytápění a ohřev teplé vody a nabízí uživateli úsporu nákladů.

Jiné to je ovšem ve spojení solárních článků s tepelným čerpadlem. Zde se v praxi ukazuje, že investice do solárních panelů jako doplňku k tepelnému čerpadlu je vlastně nevratná.

Máte-li v úmyslu stavět dům s bazénem, pak je využití solární energie vhodným doplňkem zdroje tepla.

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Fotovoltaické články slouží k výrobě elektrické energie a ta se pak v domácnosti používá k přímě spotřebě nebo se ukládá do baterií k následnému využití.

Základní myšlenkou těchto systémů je minimální závislost na centrální výrobě elektřiny – tzv. ostrovní systém, kde je snahou docílit nulový stav, kdy energie vyrobená=energii spotřebované.

Cílem instalace solárních panelů není jen šetřit energii, ale i peníze. Dobrá zpráva proto je, že na pořízení většiny výše zmíněných panelů lze čerpat celkem štědré dotace z programu Nová zelená úsporám. V případě větší fotovoltaické elektrárny vybavené baterií může maximální příspěvek čítat až 150 000 korun. Na termické články je dotace max. 50 000 korun.