Primárním cílem fotovoltaických nebo termických solárních panelů je EKOLOGIE. Tedy využít sluneční záření k ohřevu vody, nebo k výrobě elektrické energie a tím docílit nižší spotřeby fosilních paliv. Ještě koncem roku 2021 platilo, že kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickými články je sice techniky správná, avšak EKONOMICKY NEVRATNÁ INVESTICE! 

Nicméně díky prudkým nárůstům ceny elektřiny a plynu způsobené napadením Ukrajiny na jaře roku 2022 se situace na trhu razantně změnila. Tím momentem si lidé uvědomili dosah možného konfliktu a ukázalo se jak důležité je být co nejvíce nezávislým obyvatelem domu. Monohonásobně vzrostla poptávka po alternativních zdrojích, což způsobilo rozkolísání trhu a roční propad v dodávkách těchto technologií.

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Fotovoltaické články slouží k výrobě elektrické energie a ta se pak v domácnosti používá k přímě spotřebě nebo se ukládá do baterií k následnému využití.

Základní myšlenkou těchto systémů je NULOVÁ závislost na centrální výrobě elektřiny – tzv. ostrovní systém, kde je snahou docílit nulový stav, kdy energie vyrobená=energii spotřebované. Praxe však ukazuje, že dosáhnout tohoto stavu je s ohledem na výši investice nereálné

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Solární systémy využívají sluneční energii pro podporu vytápění a ohřev teplé vody a nabízí uživateli úsporu nákladů.

Jiné to je ovšem ve spojení solárních článků s tepelným čerpadlem. Zde se v praxi ukazuje, že investice do solárních panelů jako doplňku k tepelnému čerpadlu je vlastně nevratná.

Máte-li v úmyslu stavět dům s bazénem, pak může být využití solární energie vhodným doplňkem zdroje tepla.

Dotační tituly a jejich podmínky jsou dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí.