Primárním cílem fotovoltaických nebo termických solárních panelů je EKOLOGIE. Tedy využít sluneční záření k ohřevu vody, nebo k výrobě elektrické energie a tím docílit nižší spotřeby fosilních paliv. Ještě v říjnu 2021 platilo, že kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou je sice techniky správná, avšak EKONOMICKY NEVRATNÁ INVESTICE! 

Nicméně prudkým nárůstem ceny elektřiny a plynu na podzim 2021 se situace na trhu začíná posouvat směrem k masivnímu využití fotovoltaických systémů u rodinných domů.

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Fotovoltaické články slouží k výrobě elektrické energie a ta se pak v domácnosti používá k přímě spotřebě nebo se ukládá do baterií k následnému využití.

Základní myšlenkou těchto systémů je NULOVÁ závislost na centrální výrobě elektřiny – tzv. ostrovní systém, kde je snahou docílit nulový stav, kdy energie vyrobená=energii spotřebované. Praxe však ukazuje, že dosáhnout tohoto stavu je s ohledem na výši investice nereálné

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Solární systémy využívají sluneční energii pro podporu vytápění a ohřev teplé vody a nabízí uživateli úsporu nákladů.

Jiné to je ovšem ve spojení solárních článků s tepelným čerpadlem. Zde se v praxi ukazuje, že investice do solárních panelů jako doplňku k tepelnému čerpadlu je vlastně nevratná.

Máte-li v úmyslu stavět dům s bazénem, pak může být využití solární energie vhodným doplňkem zdroje tepla.

Dotační tituly a jejich podmínky jsou dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí.