Primárním cílem fotovoltaických nebo termických solárních panelů je EKOLOGIE.

KOMBINACE TEPELNÉHO ČERPADLA A SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ JE STÁLE EKONOMICKY NEVRATNÁ INVESTICE! 

Sluneční záření se dnes využívá nejčastěji dvěma způsoby:

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

Solární systémy využívají sluneční energii pro podporu vytápění a ohřev teplé vody a nabízí uživateli úsporu nákladů.

Jiné to je ovšem ve spojení solárních článků s tepelným čerpadlem. Zde se v praxi ukazuje, že investice do solárních panelů jako doplňku k tepelnému čerpadlu je vlastně nevratná.

Máte-li v úmyslu stavět dům s bazénem, pak může být využití solární energie vhodným doplňkem zdroje tepla.

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Fotovoltaické články slouží k výrobě elektrické energie a ta se pak v domácnosti používá k přímě spotřebě nebo se ukládá do baterií k následnému využití.

Základní myšlenkou těchto systémů je NULOVÁ závislost na centrální výrobě elektřiny – tzv. ostrovní systém, kde je snahou docílit nulový stav, kdy energie vyrobená=energii spotřebované. Praxe však ukazuje, že dosáhnout tohoto stavu je s ohledem na výši investice nereálné

Dotační tituly a jejich podmínky jsou dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí.