Elektrické topné systémy

Využití elektrické energie k vytápění je obvyklý způsob. Důvodem je skutečnost, že zejména přímotopné elektrické vytápění se snadno instaluje a velice přesně reguluje a jedná se bezesporu o investičně nejméně nákladný způsob vytápění. Nízké pořizovací náklady na otopnou soustavu kompenzují vyšší cenu elektřiny oproti jiným zdrojům energie, a to zejména v případě vytápění domů s nízkou spotřebou energie.  

Elektrické vytápění je možné použít v rámci stavební konstrukce (podlaha, stěna, strop) nebo jako teplovodní otopná soustava s elektrickým kotlem či tepelným čerpadlem. Časté je také vytápění samostatnými topnými tělesy, konvektory, sálavými panely atp.

TOPNÉ ROHOŽE

 V případě využití tepelných čerpadel jsou základním motivem nízké provozní náklady a i možnost stejnou soustavu využít na chlazení vnitřního prostředí. Navíc se mnoho nových domů staví v místech, kde je pouze elektrická přípojka.

Vyhláškou č. 230/2015 Sb. byla změněna vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Nedošlo k očekávanému snížení velikosti koeficientu neobnovitelné primární energie u elektřiny a v platnosti zůstal konverzní faktor 3. S ohledem na nutnost plnit požadavky parametrů standardu budov s téměř nulovou potřebou energie NZEB (od 1.1.2020 prakticky všechny budovy), může být problém použít jen přímotopné nebo akumulační vytápění elektrickou energií, pokud z části nebude kompenzováno využitím OZE (například kamny na dřevo, solární tepelnou nebo fotovoltaickou soustavou), a to i v kombinaci s nadstandardní kvalitou obálky budovy.