Konvekční systémy

RADIÁTORY

Radiátor je tepelný výměník, který předává teplo distribuované teplovodní otopnou soustavou do vytápěné místnosti, k přenosu dochází nejen sáláním (infračervené záření ohřívá osálané stěny a předměty, od nich se následně ohřívá vzduch), ale i konvekcí (vzduch se ohřívá prouděním kolem topného tělesa), míra obou druhů tepelného přestupu závisí na typu radiátoru.

Ačkoli základní rolí topení je vyhřát interiér, čím dál více se na něj pohlíží i jako na prvek, jenž významně ovlivňuje interiér. Roli přitom hrají nejen prostorové možnosti a celkové zařízení, ale také vlastní architektonické řešení bydlení. V moderních interiérech pyšnících se výraznými prosklenými prostory se totiž místo na radiátor hledá jen obtížně. Přesto se deskové radiátory ani v budoucnu nemusí o svoje místo na trhu bát.