Vzduchové topné systémy

Teplovzdušné vytápění je systém, kdy tepelná energie se do vytápěné místnosti dostává výhradně proudícím teplým vzduchem – teplonosným médiem. Vzduch v místnosti se pak vlivem tepelných ztrát ochlazuje a následně je odváděn mimo místnost. Z porovnání fyzikálních vlastností vody a vzduchu je patrné, že vzduch je horším nosičem tepla. Tato skutečnost vede k větším dimenzím rozvodů při teplovzdušném vytápění a tím většímu zásahu systému do stavby. Na druhou stranu, ve srovnání s tradičním teplovodním vytápěním, zde nejsou potřebné otopné plochy, teplovzdušné vytápění je pružnější ( dokáže rychleji reagovat na změnu výkonových požadavků), potřebuje však k dosažení tepelné pohody díky absenci sálavé složky vyšší teploty vzduchu, což vede k vyšším tepelným ztrátám a k odlišnému vnímání tepelné pohody uživateli

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VZDUCH