2006 – AULA TECHNICKÉ UNIVERZITY VŠB OSTRAVA, INSTALOVANÝ VÝKON 700 kW

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Projekt této budovy vznikl náhodou, na výstavě Infotherma2005,  v diskuzi o tepelných čerpadlech a jejich možnostech. Projednávali jsme s rektorem Vysoké školy Báňské prof. Čermákem  možnosti úspor v rámci VŠB a v diskuzi se pan rektor dotázal, zda by tato technologie byla použitelná i pro budovu Nové Auly, která se v té době začínala stavět.  
Tato budova byla v době výstavby navržena jako první stavba v ČR s tepelnou ztrátou nad 1 MW.

Svou velikostí patří na 11 místo v EVROPĚ. 
Tepelná ztráta budovy 1,2 MW.

Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla systém země/voda.

Tepelný výkon zdroje: 700kW
Primární zdroj energie: 110 vrtů.

Hloubka každého vrtu: 130 metrů. 
Celková délka vrtů: 14,3  km.

Délka potrubí ve vrtech: 57 km

Doba výstavby celého zdroje: 5 měsíců

Budova je po 11 letech provozu bez jakýchkoliv závad na zdroji tepla.  Zlí jakzykové o ní tvrdí, že je strojovna je výkonově předimenzovaná. Jenže je si potřeba uvědomit, že tato budova je vytápěna podle provozních  potřeb a obsazenosti. Těžko lze docílit aby současně byla venkovní teplota pod -15oC, aby v budově byly naplněny všechny sály a aby tepelná potřeba budovy byla na 100%.  Charakter užívání Auly vyžaduje, aby tyto podmínky byly splněny souběžně, což se skoro vylučuje.
Za dobu provozu – což je již přes deset let se ukázala kvalita našeho projektu a potvrdila spolehlivost tepelných čerpadel čerpadel i u tak velké stavby.