2009 – VEC VŠB TU OSTRAVA 24 kW

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Po úspěšné instalaci tepelných čerpadel v Aule VŠB  jsme byli vybráni pro instalaci strojovny a měřící stanice ve Výzkumném energetickém centru v areálu Technické univerzity Ostrava.
Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj kotlů v oblasti spalování a zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení .  Tepelná čerpadla v budově jsou jako hlavní zdroj tepla i chladu v kancelářích výzkumných pracovníků.