2014 – VESMÍRNÁ BRÁNA VŠB TU OSTRAVA

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD V RATÍŠKOVICÍCH

Další úspěšnou instalací je využití vody v zatopených důlních prostorách bývalého Baťova Dolu Tomáš v Ratíškovicích, kde  zatopením chodeb vznikl vodní rezervoár s nevyčerpatelnou tepelnou kapacitou.  Tyto podzemní vody s teplotou 11ºC jsou zde čerpány jako zdroj primární energie a po jejich ochlazení tepelným čerpadlem vraceny zpět do podzemí. Jedná se vlastně o čistou aplikaci tepelného čerpadlo voda/voda. Takto vyrobené teplo je využíváno ve firmě T Machinery a.s. od roku 2010 k ohřevu 4000 litrů teplé vody pro potřeby firmy.