2011 – VYUŽITÍ TEPLA DŮLNÍCH VOD – AREÁL DIAMO, 60 kW

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

    Z HISTORIE..

Areál dolu byl založen v roce 1891 společností Vítkovické kamenouhelné doly.

Důl Nová jáma, později Louis, byl založen roku 1891 nájemní společností Spojené vítkovické kamenouhelné doly. Po skončení nájemní lhůty se důl stal od roku 1895 součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva a zároveň byl změněn název na Důl Louis. V době okupace v roce 1942 důl přejmenován na Steinböck. Po ukončení války se důl vrátil k původnímu názvu a dne 8. 12. 1946 byl přejmenován na Důl Generál Jeremenko. V roce 1958 byl důl organizačně spojen jako závod 2 s Dolem Hlubina. 30. 4. 1970 byl důl opět přejmenován na Důl Maršál Jeremenko. V roce 1979 byla k němu připojena spodní část dobývacího prostoru Dolu Alexander. Důl existoval v letech 1891 – 1996, těžba uhlí probíhala v letech 1896 – 1992 a ukončena byla dne 31. 12. 1992. Výdušná jáma č. 2 byla v roce 1996 zasypána. V provozu zůstávají obě vodní jámy, kde jsou osazena čerpadla pro regulaci hladiny důlních vod, aby nedošlo k přelivu do těžených úseků.

 V této instalaci je využita důlní voda, která musí být z provozních důvodů stále čerpána na povrch z hloubky 600m.Roční objem čerpaných vod je 5,3 mil. m3.  Teplota čerpané vody je 23-25°C .  Teplo čerpaných důlních vod je využito pro vytápění administrativní budovy v areálu závodu a také slouží k ohřevu teplé vody ve sprchách zaměstnanců.

První instalace s výkonem 30 kW je již z roku 2004, druhá, o výkonu 64kW pak z roku 2011, ve které dvě tepelná čerpadla zajišťují vytápění administrativní budovy.