2012 – SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÍ CÍL NA SOUTOKU OSTRAVICE A LUČINY

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Tato stavba byla připravována již v projektové fázi jako v ČR zatím neobvyklé řešení – jako ZDROJ primární ENERGIE zde slouží PILOTY. Toto řešení je velmi efektivní použít všude tam, kde je stavebně budova řešena tak, že musí být pro její stavbu použity piloty. V případě, že taková budova je pak vytápěna tepelným čerpadlem, lze piloty použít jako zdroj tepla. Tím mohou částečně nebo zcela odpadnout vrty a investice se výrazně zlevní.
V této budově bude použito tepelné čerpadlo k vytápění i chlazení a “energetické” piloty budou sloužit jako zdroj primární energie.