2014 – VESMÍRNÁ BRÁNA VŠB TU OSTRAVA

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

V roce 2014 byl dokončen projekt rekonstrukce a přístavby Hvězdárny a planetária Johanna Palisy VŠB – TU Ostrava v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky z oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Naše firma do této rekonstrukce přispěla instalací tepelných čerpadel země/voda značky BUDERUS. 


Jako zdroj tepla byla navržena 2 tepelná čerpadla BUDERUS WPS 43, která jsou napojena na primární okruh tvořený 14ti vrty.