2017 – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE RD V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Původně byla tato stavba vytápěna tuhými palivy, pak plynovým kotlem. Topná soustava – deskové radiátory, vytápěná plocha – 220m2..  Tepelní ztráta před rekonstrukcí byla 19,6kW.

K rekonstrukci domu  – na zateplení a změnu zdroje tepla  byl využit dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.  V průběhu rekonstrukce  byla zateplena střecha “chytrou pěnou”, fasáda šedým polystyrenem a místo plynového kotle bylo instalováno tepelné čerpadlo země/voda Vaillant geoTHERM VWS 115/3 s plošným kolektorem. Tepelná ztráta po zateplení je 11,4 kW.  

Při instalaci tepelného čerpadla byla využita zahrada pro pokládku plošného kolektoru.  Celková délka potrubí je 600m, kolektor je položen ve dvou smyčkách nad sebou. Následně bylo zhotoveno otevřené parkoviště se zámkovou dlažbou a po třech letech pak dosypána zemina v místech, kde došlo k jejímu sesednutí. V kolektoru je pracovní teplota nemrznoucí kapaliny na konci každé topné sezony +2°C na vstupu do tepelného čerpadla. 

Dotací NZÚ bylo získáno 40% z investice zpět. Provozní náklad po rekonstrukci 2500Kč/měs za elektřinu. 

Úspory – 40 000 Kč/rok za zrušený plynový kotel.