2018 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BRNO -1 etapa

Soukromý investor připravuje stavbu pětipodlažní admministrativní budovy, která bude vytápěna a chlazena tepelným čerpadlem  země/voda. Primární okruh tepelného čerpadla je tvořen energopilotami a doplněn geotermálními vrty.

Pro investora jsme zpracovali kompletní projekt topné soustavy včetně zdroje tepla a chladu. Budova je od počátku projektována s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. V letním období bude budova temperována pomocí pasivního chlazení s rozvodem chladu přes chladicí trámce s minimálními nároky na energii ze sítě.