2018 – TEPELNÉ ČERPADLO ZA 3 DNY? ANO, S NÁMI JE TO MOŽNÉ

Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Výměna stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo

Majitelé tohoto domu nás oslovili s požadavkem instalace plynového kotle.

V průběhu jednání jsme dále zjistili, že mají v plánu v témže roce zateplit dům s pomocí programu “Nová zelená  úsporám”, kde již mají podánu žádost o financování. Současně jsme se dozvěděli, že již nechtějí používat kotel na tuhá paliva a proto chtějí plynový kotel. Nakonec jsme se shodli na tom, že dlouhodobě úspornější varianta bude použít tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotaci.

Ihned jsme majitele zaregistrovali v programu „Kotlíkové dotace“ a dva týdny nato již započaly zemní práce na plošném kolektoru, demontáži starého kotle a instalaci tepelného čerpadla

Po třech dnech bylo vše hotovo.

Nově je kotelna vybavena tepelným čerpadlem země/voda s plošným kolektorem Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 a externím bojlerem Vaillant VIH RW 300.

Po instalaci tepelného čerpadla a bojleru byly ve vlastní režii majitelů provedeny nezbytné stavební úpravy a finální povrchy  a ze staré uhelny, dříve plné uhelných kalů a dřeva je nyní čistá místnost – sice se ještě neví její pravé využití, ale majitelé určitě na něco přijdou.

To je vlastně další výhoda související s instalací tepelného čerpadla – v domě totiž vznikne nejméně jedna další, čistá, suchá místnost, odpadne pracná manipulace s uhlím a dřevem a v domě je teplo za příjemnou cenu…

Hotová rekonstrukce

Majitelé počítali s novým prostorem v domě a z původní, černé a špinavé  kotelny je dnes nová místnost

Manželé si užívají volného času i prostoru, který díky instalaci tepelného čerpadla získali

Když jsme se společně setkali po dvou letech provozu a zajímali se o provozní zkušenosti, byla první slova majitele … byl jsem blázen, že jsme to neudělali dříve! 

Dům je nyní vybaven tepelným čerpadlem Vaillant VWF 87/4 s externím bojlerem o objemu 290 l teplé vody. Následně mají majitelé domu v plánu na podzim zateplení střechy a fasády.

Po této celkové rekonstrukci bude mít dům celkové provozní náklady cca 25000 Kč/rok, což je částka, kterou platili jen za uhlí, bez započítání času a starostí se samotným topením.

0 ,-
Celkové provozní náklady
0 L
Externí bojler na teplou vodu