2019 – Kotlíkové dotace

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Nejdříve jsme hledali nejvhodnější technické řešení

Původní záměr majitele domu byl instalovat tepelné čerpadlo vzduch/voda. V dnešní době je tato volba jednak velice častá a módní , avšak vzduchová čerpadla nejsou všespasitelná…

Po detailním rozboru jsme vyhodnotili, že pro daný dům, lokalitu a výši investice je technicky i cenově nejvhodnější instalovat tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem.

A aby se výkopy kolektoru nezničila celá zahrada, byl zvolen systém pokládky dvou smyček nad sebou, čímž se potřebná plocha v zahradě zmenšila na polovinu. S tímto typem máme již dlouholeté zkušenosti. Již od roku 2012 funguje jako zdroj energie v našem sídle.

bylo vybráno místo na zahradě, určen termín zemních prací..

Majitel domu se synem se dohodli, že pokládku plošného kolektoru si provedou sami. K danému rozhodnutí je vedl pocit, že svou zahradu znají nejlépe a také, že nikdo nedokáže provést pokládku kolektoru tak, jak oni.

Překvapení je čekalo hned po prvních metrech výkopů, kdy bagrista narazil na elektrické vedení, uložené 30 cm pod povrchem a kupodivu v místě, kde žádný kabel neměl být.

Po opravě už pak šlo vše bez problémů.

a montáž ve strojovně pak byla za den hotova

Po položení plošného kolektoru byla během jednoho dne provedena montáž tepelného čerpadla místo původního kotle na na tuhá paliva. Dnes je tepelným čerpadlem vytápěn dům i provozovna v jeho blízkosti, protože výkon tepelného čerpadla je dostatečný, aby na jaře i na podzim vytápěl obě budovy. Vyjádření investora po pár měsících provozu? Doporučuji všem!! Jde o pohodlí, jde o komfort a komfortní technologii. A provoz je levnější než s peletkami.