2019 – náhrada starého za nové

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

staré za nové..

Majitel v době výstavby svého rodinného domu zvolil jako zdroj tepla tepelné čerpadlo země/voda s vrtem. Po třinácti letech provozu byl však postaven před nepříjemný problém, jak vyřešit poruchu – zničený kompresor.

Po zvážení všech aspektů zvolil jako nejvhodnější variantu koupi nového zařízení a naši firmu vybral z řady nabídek jako vhodného dodavatele.

Tím, že již byly dány parametry primárního okruhu tepelného čerpadla byla volba výkonu vlastně určena celkovou hloubkou vrtů. Jako nejvhodnější typ bylo zvoleno tepelné čerpadlo Vaillant flexoTHERM VWF 157/4 a externí bojler s objemem 400l teplé vody.

Vlastní demontáž starého, nefuknčního čerpadla a montáž nové jednotky proběhla během jednoho dne a druhý den ráno bylo zařízení uvedeno do provozu. Tímto krokem majitel získal jednotku vyšším COP, nižší provozní náklady, komfortnější uživatelské menu, o 100l větší kapacitu bojleru