2017 – CELKOVÁ PŘESTAVBA RD S PODPOROU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

CELKOVÉ PŘESTAVBA DOMU NA FRÝDECKU:

.. když jsme se setkali s investorem poprvé, byl nám představen současný stav domu a také záměr kompletně přestavět dům tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení. 

Investorovi jsme vysvětlili možnosti spolufinancování pomocí programu Nová zelená úsporám současně s využitím nové otevřené Kotlíkové dotace.

Na fotografiích vidíte stav domu před a po rekonstrukci..

V RÁMCI CELKOVÉ REKONSTRUKCE DOMU JSME DODALI:

  • energetický posudek a zpracování žádosti pro dotaci v programu NZÚ 
  • projekt topné soustavy a zdroje tepla s tepelným čerpadlem
  • projekt vzduchotechniky a návrh rekuperační jednotky
  • kompletní rekonstrukci topné soustavy dle projektu
  • demontáž a likvidaci starého kotle
  • montáž tepelného čerpadla Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4  s plošným kolektorem 
  • montáž vzduchotechniky s jednotkou Vaillant recoVAIR 360/4

FINANČNÍ VYČÍSLENÍ DOTACE

 

Schválená dotace NZÚ – A.0 ve výši 535 000,- Kč
Schválená kotlíková dotace ve výši 135 000,- Kč

ukončeno, proplaceno…

CELKOVÁ VÝŠE DOTACE     680 000,- Kč                   

a posuďte sami, zda změna stála za to…