2021 – Pasivní dům, stropní topení a chlazení s plošným kolektorem

0 kW
je tepelná ztráta domu
0
je výše dotace z programu NZÚ pro pasivní domy
0 m
potrubí plošného kolektoru je položeno do výkopu 75 m délky
0
jsou předpokládané roční náklady domu na vytápění, chlazení a ohřev vody

Zdroj tepla

Striktní požadavek investora byla dodávka zdroje tepla, chladu a řízeného větrání pro pasivní dům včetně montáže, uvedení do provozu a případného servisu od jednoho dodavatele.

Jako zdroj tepla i chladu jsme vybrali tepelné čerpadlo země/voda Buderus WPS 6K-1 s plošným kolektorem.  Tepelné čerpadlo o výkonu 5,8 kW s vestavěným bojlerem s objemem vody 190 l je doplněno o externí modul pasivního chlazení.

Na pozemku je položen plošný kolektor ve dvou vrstvách s délkou potrubí 300m. Pokládka kolektoru do dvou vrstev nad sebe zkrátila délku výkopu na 75m. Potrubí je položeno do hloubky 2 m a druhá pak do hloubky 1,5m.

Dům má v celé stavbě stropní topení i chlazení v jednom rozvodu.  

Topný systém

Vše stavbě použitý systém stropního topení je zhotoven z jednoduché konstrukce speciálních profilů zaklopených sádrokartonem. V těchto profilech je uložena otopná trubka, kterou protéká teplá nebo studená voda. Ta na principu sálání buď ohřívá nebo chladí vnitřní prostor místností.

V případě vytápění je topná voda ohřívaná tepelným čerpadlem vedena do stropních rozvodů a sálavým teplém je pak vytápěn prostor v místnostech.

V případě chlazení funguje princip obráceně – do systému proudí chladná voda, která absorbuje teplo z místností a odvádí je do jednotky pasivního chlazení. Přes výměník tepla je pak přebytečné teplo z domu odváděno do plošného kolektoru v zahradě.

Vzniká tak pro člověka příjemný pocit tepla či chladu.

Řízené větrání

Součástí naší dodávky při instalací zdroje tepla a chladu bylo u této stavby i řízené větrání s rekuperací tepla.

Pro tuto stavbu byl zvolena rekuperační jednotka Zehnder Comfoair Q350 TR včetně entalpického výměníku. Páteřní potrubní rozvody jsou vedeny v plastových trubkách Zehnder ComfoPipe Compact DN 160mm, ostatní rozvody vzduchu provedeny v potrubí ComfoTube DN 90mm.

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla