2023 – Kaskáda čerpadel a fotovoltaika

0 kW
je tepelná ztráta domu
0 kW
je výkon obou čerpadel při venkovní teplotě -7ºC
0
dnů trvala instalace
0 MWh
je roční úspora na vytápění
Osobitý dům pod Pustevnami, s tepelným čerpadlem a fotovoltaickou elektrárnou

V roce 2022, když 24. února  Rusko rozpoutalo válku s Ukrajinou, po skokové změně ceny plynu a elektřiny se ukázalo, že kotel na tuhá paliva má ve starších domech své opodstatnění a poskytuje majitelům i jistou energetickou nezávislost. 

Majitel tohoto domu se rozhodl pro kombinaci tepelného čerpadla vzduch/voda a fotovoltaické elektrárny s dostatečnou kapacitou baterií. Původní zdroj tepla (kotel na dřevo) ale zachoval také jako nezávislý zdroj v případě výpadku elektřiny. S tímto požadavkem na rekonstrukci kotelny k nám majitel přišel na projednání detailů.

Čas nelze zastavit a tak se každý majitel domu s přibývajícími roky ocitá před otázkou: „.. jak budu topit, až nezvládnu práci kolem kotle, dřeva a uhlí?..“

Mít příjemné teplo doma bez náročné fyzické práce s tuhými palivy je lákavá představa. A že toto teplo zajistí tepelné čerpadlo s polovičními náklady ve srovnání s plynem nebo elektřinou je již dobře známo. A proto se majitel prozíravě rozhodl investovat do tepelných čerpadel. Od svých známých, kteří mají  tepelné čerpadlo již pět let v provozu bez jediné poruchy, obdržel na naši firmu vynikající reference, což mu usnadnilo výběr technologie i dodavatele. Avšak na jaře 2022 se sečetly důsledky koronavirové krize i s důsledky ruské agrese a v celé Evropě začala na trhu chybět tepelná čerpadla. Všichni evropští výrobci postupně oznámili výpadky ve výrobě a tím se razantně změnily dodací lhůty.

Plánovaná instalace se tedy musela o rok přesunout. Nakonec se majitel dočkal a dlouho očekávaná dodávka technologie se přece jen uskutečnila. Sice se celou dobu intenzivně hledal i jiný dodavatel technologie, ale ukázalo se, že trh reaguje velice rychle a nedostatek čerpadel způsobil i nárůst jejich cen. Další negativní jev bylo chování některých dodavatelů, kteří ceny technologie neúměrně navyšovali. jiná kategorie dodavatelů naopak mátla lidi tím, že zcela záměrně slibovali nesplnitelné termíny. Ale všechny tyto negativní projevy jsme zdárně přečkali a instalace proběhla bez dalších komplikací.

Kaskáda dvou vzduchových jednotek je umístěna asi 15 metrů od domu, jednotky jsou nasměrovány k lesu aby vůbec rušily obyvatele domu. Jedná se o dvě monobloková čerpadla, od kterých je topná voda vedena tepelně izolovaným potrubím uloženým v zemi do domu, do prostoru kotelny.

Zde je topný systém napojen přes akumulační nádobu a doplněn bojlerem pro ohřev teplé vody. Současně je zde připojen i původní kotel na dřevo. Díky tomu je majitel schopen zajistit jak ohřev teplé vody, tak i vytápění domu v případě výpadku elektřiny. Dům je současně vybaven fotovoltaickou elektrárnou dimenzovanou tak, aby zajistila chod domu v době dostatečných solárních zisků aniž by potřeboval vnější zdroj elektřiny. Případné přetoky elektřiny jsou ukládány do baterií a také pomocí topné spirály ukládány v bojleru pro ohřev teplé vody.

Je tak splněn požadavek investora minimalizovat dodávky energií z vnějších zdrojů.

A je zřejmé, že i u velkých staveb je to reálné. Praxe pak ukáže, nakolik je tato technologie soběstačná.