Špačkova vila

0 kW
je tepelná ztráta domu
0 kW
je výkon obou čerpadel při venkovní teplotě -7ºC
0
dnů trvala instalace
0 MWh
je očekávaná roční úspora na vytápění
Ostravský stavitel Špaček

Oldřich Špaček byl nejmladší ze čtyř synů Josefa Špačka, soudního úředníka z Valašského Meziříčí. Vystudoval brněnskou techniku a jako autorizovaný inženýr v oboru stavitelství si mohl se svým starším bratrem Otakarem založit v roce 1921 stavební firmu Bratři Špačkové působící na celém území severní Moravy. Firma si velmi rychle získala uznání zákazníků a respekt konkurence a patřil k významným prvorepublikovým ostravským podnikatelům. 

Firemní katalog k desátému výročí činnosti představuje realizaci složitých technických zařízení pro Vítkovické železárny, Moravskoslezské chemické závody, důlní a liniové stavby pro společnost Severní dráhy Ferdinandovy a řadu dalších. Stavební firma bratří Špačků tehdy patřila mez významné stavební firmy v regionu a podílela se na stavbě významných ostravských budov a mezi jejich stavební zakázky patřila i stavba tramvajové spojky z Vřesiny do Budišovic.  O firmě bratří Špačků byl natočen i televizní pořad a roku se zajímáte, můžete si jej prohlédnout zde. V té době si také pan stavitel  Špaček postavil jako své rodinné letní sídlo.

V průčelí domu můžeme vidět sošku tanečnice – Špačkovy dcery

V letním sídle se scházela široká rodina a dnešní žijící potomci na tyto chvíle vzpomínají jako na „slet špačků“. Vedle domu byl tenisový kurt a dále místo pro dětské hry. Dnes všichni na toto místo vzpomínají s láskou a s hezkými vzpomínkami na dětství. I když si vnuci a vnučky pana stavitele pamatují dům jen z poválečné doby a tenisový kurt je dnes již dávno zarostlý a nefunkční. Ale i díky těmto vzpomínkám se rodina nezbavila domu a dnes tedy přišla doba na modernizaci. Vnučka se rozhodla, že topení tuhými palivy je již příliš časově i fyzicky náročné a rozhodla se využít kotlíkovou dotaci k výměně zdroje tepla. Díky tomu, že k domu náleží velký pozemek byla naše první varianta využít jej k umístění plošného kolektoru. Po celkovém posouzení tohoto záměru jsme došli k názoru, že kácet vzrostlé stromy a následná rekultivace pozemku není vhodné řešení, jeho pracnost by byla příliš vysoká. Od listopadu 2023 je tento dům vytápěn kaskádou tepelných čerpadel Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6.

Znáte další stavby bratří Špačků v Ostravě? 

Zde jsou pro příklad uvedeny známé ostravské budovy této stavební firmy. 

Dne 14. 10. 1929 byla slavnostně otevřena budova Městské spořitelny ve Slezské Ostravě, která se stala nejvýstavnější budovou města Slezské Ostravy. Byla projektována místními staviteli bratřími Špačkovými a ing. Vítkem, realizována několika stavebními firmami za asi rok a půl. Jádro třípatrové stavby tvořila prostorná dvorana, zapomenuto nebylo na trezorovou místnost, archiv a byty pro úředníky. Průčelí budovy dodnes zdobí sochy Dělník a Dělníkova žena z dílny sochaře Jana Ladislava Šalouna.  

Na snímku z roku 1926 je Náměstí bratří Špačků ve Slezské Ostravě. Vlevo v pozadí je Husův sbor církve československé husitské, postavený v letech 1923-1924 podle návrhu Jóžy Dvořáka a Cyrila Kučery. 

Budova vpravo s komínem je městská elektrárna z roku 1986.