VZDUCH JAKO NOSIČ TEPLA

Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu a předávající jej do topného okruhu se označují názvem vzduch/voda (vzduchová čerpadla). V klimatických podmínkách ČR, zejména v nižších polohách (do 500 m nadmořské výšky), jsou schopna uspořit asi 35-50% nákladů na vytápění. Finance potřebné na pořízení tohoto typu čerpadla jsou zpravidla nižší než u tepelných čerpadel země/voda. Proto bývá návratnost investice v některých případech nejkratší (především u větších domů).

VZDUCH – VODA

U systému vzduch/voda se teplo okolního vzduchu odebírá přímo pomocí chladiva, které koluje ve venkovním výparníku tepelného čerpadla. Venkovní vzduch je ventilátorem proháněn přes výparník tepelného čerpadla (soustava tenkých měděných trubiček s chladícím médiem), kterému odevzdává část svého nízkopotencionálního tepla. Mírně zahřáté chladivo je následně kompresorem převedeno na mnohem vyšší teplotní úroveň, která je již využitelná pro vytápění objektu pomocí vody.

Severomoravský kraj není díky své poloze, nadmořské výšce nejvhodnější  pro vzduchová čerpadla