VZDUCH JAKO NOSIČ TEPLA

Tepelná čerpadla odebírající teplo z venkovního vzduchu a předávající jej do vzduchu v interiéru se označují názvem vzduch/vzduch (vzduchová čerpadla). V klimatických podmínkách ČR, zejména v nižších polohách (do 500 m nadmořské výšky), jsou schopna uspořit asi 35-50% nákladů na vytápění. Finance potřebné na pořízení tohoto typu čerpadla jsou zpravidla nižší než u tepelných čerpadel země/voda. Proto bývá návratnost investice v některých případech nejkratší (především u větších domů).

VZDUCH – VZDUCH

U systému vzduch/vzduch se teplo okolního vzduchu odebírá přímo pomocí chladiva, které koluje ve venkovním výparníku tepelného čerpadla. Venkovní vzduch je ventilátorem proháněn přes výparník tepelného čerpadla (soustava tenkých měděných trubiček s chladícím médiem), kterému odevzdává část svého nízkopotencionálního tepla. Mírně zahřáté chladivo je následně kompresorem převedeno na mnohem vyšší teplotní úroveň, která je již využitelná pro vytápění objektu pomocí cirkulace vzduchu v interiéru. Nasávaný vzduch v místnosti prochází přes vnitřní jednotku tepelného čerpadla (výměník, filtry a ventilátor), kde se ohřívá a ventilátorem je teplý vzduch vháněn zpět.

Tyto instalace se často používají v pasivních domech, kde je čerpadlo jako doplněk rekuperační jednotky. Nevýhodou je vyšší hlučnost v interiéru.