Systém země/voda

TEPLO ZE ZEMĚ JE TEPLO ZDARMA

Naše planeta je nevyčerpatelným zdrojem tepla, šířícím se zemskou kůrou od středu planety k jejímu povrchu. Teplota zeminy v nezámrzné hloubce (cca 1m pod povrchem) je stálá a v našich zeměpisných podmínkách se pohybuje okolo 8 °C.  

Tepelná energie zemského povrchu se u tepelných čerpadel využívá prostřednictvím dvou základních systémů

– země/voda s geotermálními vrty

– země/voda s plošnými kolektory.

Plošné kolektory se pokládají horizontálně, ve smyčkách, obvykle v hloubce 1,3-1,5 metru. Nemrznoucí, ekologicky nezávadná  kapalina přenáší teplo z půdy do tepelného čerpadla.  Teplotní regenerace plošného kolektoru probíhá díky slunečnímu záření dopadajícímu na zemský povrch a také díky dešťovým srážkám. 

 

Pro instalaci geotermálních vrtů je nutný jeden nebo více zemních vrtů. Počet a hloubka vrtů závisí na půdních podmínkách a množství energie, kterou tepelné čerpadlo musí dodat pro vytápění. Geotermální vrty jsou běžně vrtány do hloubek 150 m.  Potrubím zapuštěným ve vrtu pak  proudí nemrznoucí kapalina, která přenáší energii z vrtů do tepelného čerpadla.

Speciální aplikací primárního okruhu tepelných čerpadel se u nás v poslední době stále častěji používají tzv. energopiloty. Energetické piloty se využívají v moderním stavebnictví u staveb, kde z důvodu nedostatečné únosnosti podloží, jsou pro základy použity základové piloty. Pokud klasickou pilotu vybavíte trubkou, kterou pak proudí nemrznoucí kapalina primárního okruhu tepelného čerpadla,    

Tyto piloty se opatřují trubním vedením, které odebírají ze základů teplo v případě vytápění nebo odvádějí teplo v případě chlazení.

ZEMĚ VÁS ZAHŘEJE DŘÍV, NEŽ DO NÍ ULEHNETE..  A FAKTURU VÁM NIKDY NEPOŠLE