Bytové domy

JAK TO CHODÍ V PANELÁKU

       Lidé bydlící v panelových domech zažili zajímavou zkušenost s vývojem cen energií a s úsporami. Vesměs všechny panelové domy prošly celkem zásadní rekonstrukcí obvodového pláště, zažily výměnu oken a to vše se dělalo s vizí, že nájemníci budou šetřit energii a tedy platit méně za teplo dodávané z centrálních zdrojů v dané obci.

       Po celkové rekonstrukci však přišlo nepříjemné vystřízlivění. Obyvatelé panelových domů sice mají zatepleno, snížili energetickou náročnost o polovinu, ale kýžené úspory se projevily jen nepatrně, nebo dokonce vůbec. Vysvětlení je velmi jednoduché. Výrobci tepla klesla spotřeba, avšak vlastníci firem chtějí své zisky, zaměstnanci chtějí vyšší platy, takže nezbylo, než zvýšit cenu za energii. Tento rébus má jen jediné řešení – stát se co nejvíce nezávislým na dodavatelích tepla. 

      V zásadě je jen jediný zdroj tepla, který to umožňuje a to je tepelné čerpadlo.

Ti obyvatelé panelových domů, kteří opravdu mají zájem o své peníze a chtějí docílit nejen energetické, ale i finanční úspory, tak instalují i  do panelových domů tepelná čerpadla.

     Jeden takový příklad Vám nyní představujeme. 

Jedná se o bytový dům v Ostravě, ve kterém jsme na jaře roku 2014 instalovali tepelné čerpadlo. Dům má nyní tepelné čerpadlo vzduch/voda. To je umístěno v suterénu budovy, kde jsme v rámci rekonstrukce provedli drobné stavební úpravy nutné pro umístění celé technologie. Tepelné čerpadlo vytápí 22 bytů a zajišťuje ohřev teplé vody pro všechny bydlící.

V grafu jsou znázorněny provozní náklady na teplo v sezoně před rekonstrukcí kotelny a následná topná sezona s náklady na teplo vyrobené tepelným čerpadlem. Vyhodnocujeme společně s předsedou družstva každý rok náklady na vytápění ve srovnání s aktuálními cenami energie v daném období a ukázalo se, že úspory jsou přes 50% každoročně. 

Po šesti letech provozu byl provozní úvěr, který si bytový dům půjčil u banky na financování rekonstrukce zdroje tepla v plné výši uhrazen. 

Po celou dobu splácení úvěru bylo financování splátek zajištěno úsporami z provozu tepelného čerpadla.

Máte-li zájem o podobné řešení,  navštivte nás.