NĚKDO MÁ "Z PEKLA ŠTĚSTÍ", MY BEREME "Z PEKLA TEPLO"

Často se stává, že investice do tepelného čerpadla s vrtaným kolektorem je v konečném součtu levnější, než investice do plynové kotelny a chladicí technologie. Tepelné čerpadlo s vrtaným kolektorem umí využít primární okruh jak pro topení v zimě, tak pro chlazení v létě. A to ještě i tzv. pasivní chlazení, kdy pracovní kapalina tepelných čerpadel proudící ve vrtech má na výstupu ze země teplotu do 10 °C a lze touto teplotou chladit. Přitom jsou v běhu jen oběhová čerpadla s elektrickým příkonem jen ve stovkách Wattů a kompresory tepelných čerpadel nebo chladicí technologie nejsou v činnosti.

V rámci dodávky tepelných čerpadel a vrtných prací zajišťujeme:

  • úvodní návrh výkonu zdroje tepla/chladu
  • úvodní návrh vrtného pole
  • projektovou dokumentaci dle požadavku (DUR, DSP)
  • TRT test a jeho vyhodnocení
  • dozor hydrogeologa během vrtání
  • HG posudek a vyhodnocení
  • vrtné práce
  • propojení vrtů k tepelným čerpadlům
  • dodávka a montáž tepelných čerpadel