Velké stavby

Pro tzv. “velké stavby” je charakteristické jejich technické vybavení nutné pro provoz takové budovy. Tyto “klasické” budovy jsou vždy vybaveny zdrojem tepla, zdrojem chladu a vzduchotechnikou, v lepším případě i rekuperací tepla. Oproti tomu v moderní budově umí dobře navržené tepelné čerpadlo zajistit jak potřeby tepla, tak i potřeby chladu. V případě, že má jako primární okruh vrty, tak pomocí tzv. pasivního chlazení umí tento systém v letním období velmi účinně chladit s minimálními náklady na elektrickou energii. To má samozřejmě příznivý vliv na ekonomiku provozu.

Hlavní důvod proč tepelné čerpadlo použít je stále stejný – ekonomika provozu. V případě, že tepelné čerpadlo má jako primární okruh vrty, tak pomocí tzv. pasivního chlazení umí tento systém v letním období velmi účinně chladit s minimálními náklady na elektrickou energii. To má samozřejmě příznivý vliv na ekonomiku provozu. Ve své praxi jsme i zaznamenali případy, kdy investice to tepelného čerpadla s vrtaným kolektorem byla v konečném součtu levnější, než investice do plynové kotelny a chladicí technologie. Ekologičnost této investice v čechách zatím nehraje až tak důležitou roli, což ovšem neznamená, že tento aspekt se nedostává do povědomí investorů.