Reference

V této části prezentace naší dlouholeté činnosti Vám představujeme některé zajímavosti z oboru, které by Vás mohly zaujmout a inspirovat

RODINNÉ DOMY

u rodinných domů zde představujeme stavby, které jsou něčím odlišné od obyčejné instalace tepelného čerpadla. Snažíme se popsat celý příběh dané instalace tak, abyste si mohli udělat obrázek o doporučených a současně lety osvědčených postupech předcházejících vlastní montáži.

VELKÉ STAVBY

Ať se jedná o bytový dům, ve kterém došla obyvatelům trpělivost s cenou dodávky tepla od stávajícího dodavatele nebo o průmyslovou instalaci, musí se vždy velice dobře spočítat všechny detaily nového zdroje tepla a dopředu odhadnout i dobu návratnosti investice ..

LIBUŠÍN

snad nejznámější stavba v Beskydech. A naše další instalace s tepelnými čerpadly země/voda. Teplo zajišťuje dvojice tepelných čerpadel Vaillant, která odebírají teplo z dvanácti vrtů o celkové hloubce 1,8 km..