Sálavé topné systémy

Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného – sálavého vytápění.
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor – strop, stěna či podlaha. Velkoplošné vytápění umožňuje sdílet teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním. Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %, přičemž konstrukční provedení otopné plochy může být různé – teplovodní nebo elektrické, akumulační nebo přímotopné.

Z hlediska ekonomiky provozu je nejlevněší provoz s nízkoteplotní topnou soustavou – podlahovým topením, kde jako zdroj je nejefektivnější tepelné čerpadlo.

PODLAHOVÉ

Podlahové vytápění už dávno není luxusní novinkou. Naopak, stalo se standardem moderního bydlení. Kromě příjemně teplé podlahy si své přívržence získává i nízkoteplotním způsobem vytápění, což podstatně snižuje nároky na spotřebu energie a jde ruku v ruce se stále rostoucími požadavky na úspornost provozu. Navíc dispoziční řešení místnosti nemusí u podlahového vytápění respektovat polohu vytápěcího tělesa a prostor zůstává odlehčený.

STĚNOVÉ

PROČ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ?

U stěnového výtápění lze dosáhnou vyšších tepelných výkonů v porovnání s jinými sálavými systémy (až 220 W / m2). Proto je vhodné jako doplnění podlahového nebo stropního vytápění v případech, kdy tyto systémy svým výkonem nepokryjí tepelnou ztrátu místnosti (např. bazén).

• jednoduchá instalace
• rychlá reakce na změnu požadované teploty
• montáž trubky v podobě meandru
• doporučená max. délka smyčky 80 m
• omítka vyztužená perlinkou
• min. krytí trubky:

STROPNÍ

Oproti tradičním systémům vytápění a chlazení stejného lze stejné tepelné pohody dosáhnout u stropních systémů při nižší vnitřní teplotě vzduchu při vytápění, případně vyšší teplotě vzduchu při chlazení. Rozdíl teploty vzduchu může být 2 až 3°C, což představuje energetickou úsporu ve výši 12 až 18%.

Systém se sálavým stropem může být kombinován se systémem nucené ventilace. Místnost, která bude mít aktivní strop a odpovídající nucenou výměnu vzduchu, bude z hlediska tepelného komfortu na nejvyšší úrovni