Průmyslové instalace

VŠECHNY PRŮMYSLOVÉ INSTALACE MAJÍ JEDEN SPOLEČNÝ PRVEK – VYUŽÍVAJÍ ODPADNÍ TEPLO

Vždy se jedná o regeneraci odpadního tepla ke zpětnému využití v daném technologickém uzlu.

Avšak každá průmyslová instalace je originální a vyžaduje invenci, znalost místních podmínek a někdy i netradiční přístupy k možnosti využití odpadního tepla.

Máme v sortimentu našich instalací i raritní technologie s využitím tepla z čerpaných důlních vod.  Teplo obsažené v důlních vodách je využito zpět k vytápění a ohřevu teplé vody.

VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD V OSTRAVĚ

Zajímavou průmyslovou instalaci jsme provedli v roce 2005 a 2011 v areálu závodu DIAMO a.s. v Ostravě. Důlní vody o teplotě 26ºC jsou čerpány na povrch z hloubky 400 m a vypouštěny do řeky Ostravice. S vedením podniku DIAMO a.s. jsme se dohodli na zkušebním využití tepla k ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem o výkonu 30 kW. zajišťuje ohřev tepelé vody v bojlerech pro cca 700 zaměstnanců. Druhá instalace o výkonu 70 kW byla provedena v souvislosti s rekonstrukcí administrativní budovy a zde je teplo užito k vytápění budovy uvnitř areálu od roku 2011.

VYUŽITÍ DŮLNÍCH VOD V RATÍŠKOVICÍCH

Další úspěšnou instalací je využití vody v zatopených důlních prostorách bývalého Baťova Dolu Tomáš v Ratíškovicích, kde zatopením chodeb vznikl vodní rezervoár s nevyčerpatelnou tepelnou kapacitou. Tyto podzemní vody s teplotou 11ºC jsou zde čerpány jako zdroj primární energie a po jejich ochlazení tepelným čerpadlem vraceny zpět do podzemí. Jedná se vlastně o čistou aplikaci tepelného čerpadlo voda/voda. Takto vyrobené teplo je využíváno ve firmě T Machinery a.s. od roku 2010 k ohřevu teplé vody pro potřeby firmy.