Řízené větrání

Větrání otevřeným oknem je u nás zatím nejobvyklejším způsobem výměny vzduchu v místnostech. Tento způsob se však příliš neosvědčuje ve stále častějších tropických vedrech, kdy se vám otevřenými okny hrne z venčí do domu horký vzduch, prach, pyly, pachy a také hluk. V zimě zase vede větrání otevřenými okny ke značným únikům drahého tepla, nebo naopak k vysokým hodnotám koncetrace CO2 v domě proto, že větrání okny vede k únikům drahého tepla.

Větrat tímto způsobem je tedy energeticky i ekonomicky nevýhodné.

ŘÍZENÁ VENTILACE = VĚTRÁNÍ BEZ OKEN! VĚTRÁNÍ BEZE ZTRÁT!

Moderní systémy řízeného větrání zajišťují optimální výměnu vzduchu požadovanou hygienickými předpisy, snižují náklady na vytápění a po celý rok zajišťují příjemné vnitřní klima. Používáme prvky vyvíjené německými výrobci VAILLANT, BOSCH nebo švýcarskou firmou ZEHNDER, která má více než 40 let zkušeností s jejich vývojem a výrobou. Vzájemně perfektně sladěné jednotlivé součásti se vyznačují maximální funkčností a dlouhou životností.

Ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, jako stavebník dnes musíte vzít v úvahu spoustu faktorů: platné směrnice a stavební předpisy, komfort a zdraví uživatelů stavby, otázku energií a u financování investiční a provozní náklady..

Investiční náklady má každý stavitel dány svou finanční situací..

Provozní náklady domu však může každý investor u své stavby ovlivnit koncepcí stavby, výběrem jednotlivých celků a jejich vzájemnou provázaností.

Jak pro novostavbu, tak pro rekonstrukci domu, Vám nabízíme komplexní řešení “šité” na míru dle Vašich požadavků a ve vztahu ke kvalitě bydlení ve Vašem domě. Spoluprací s námi získáte technologii zdroje tepla, vytápění i větrání řešenou jako celek s ohledem na nejnižší provozní náklady jak za vytápění, tak i za servis.

Tepelná ztráta domu je složena ze dvou složek:

– tepelná ztráta prostupem  

– tepelná ztráta větráním

Čím lépe je dům postaven, tím nižší je tepelná ztráta prostupem, ale současně tím větší podíl má tepelná ztráta větráním. A úkolem rekuperace je vrátit teplo, které by větráním uniklo do ovzduší zpět do domu.

Větrací jednotky jsou vybaveny unikátním, vysoce účinným výměníkem tepla který má mimořádně velkou předávací plochu a dosahuje tak vysoké účinnosti rekuperace tepla. To znamená, že čerstvému vzduchu je předávána tepelná energie ze spotřebovaného odváděného vzduchu s účinností zpětného získávání tepla až 95 %.

Centrální rekuperace

U tohoto systému je přiváděný i odtahovaný vzduch veden z jednoho místa – od rekuperační jednotky – vzduchovým potrubím do jednotlivých místností a zpět do jednotky. Používá se hlavně u novostaveb, kde zajišťuje rovnoměrné větrání celého domu a současně je celý dům chráněn proti pylům a prachu. Centrální jednotky navíc umožňují i dohřev vzduchu v mrazivých dnech.

Decentrální rekuperace

Tento systém lze instalovat kdykoliv a každá větraná místnost má svou samostatnou vzduchovou jednotku. Tyto jednotky ale nemají možnost dohřevu vzduchu a v extremních mrazech je vhodné je vypnout