INSTALACE PLOŠNÉHO KOLEKTORU VE VLASTNÍ ZAHRADĚ JE TECHNICKY I EKONOMICKY NEJLEPŠÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA 

Tento typ kolektoru je investičně nejméně náročný. K získání povolení výstavby by mělo většinou stačit ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení vlastníka pozemku k situaci inženýrských sítí. Doporučujeme však po zkušenostech s některými úředníky vždy navštívit příslušný stavební úřad a nechat si písemně potvrdit požadavky úřadu. Úroveň znalostí úředníků bývá velmi nízká, což pak vede k až absurditám, kdy úřad po investorovi požaduje nesmyslné doklady. Pro pokládku plošného kolektoru je nutná dostatečně velká plocha pozemku. Rozměrové nároky na plochu jsou dány hlavně výkonem tepelného čerpadla a typem kolektoru.

Při návrhu plošného kolektoru vycházíme vždy z místních podmínek, ze znalosti podloží, z požadavků na technologii tepelného čerpadla a dle těchto parametrů pak volíme nejvhodnější typ kolektoru pro jeho pokládku. Umíme navrhnout a položit plošné kolektory na menší ploše, než konkurenční firmy. To umožňuje instalovat zemní čerpadla i na malých pozemcích. Jako první firma v české republice jsme začali kombinovat zkušenosti z jednotlivých evropských zemí a máme již více jak 5 let zkušenosti se speciálními typy kolektorů a švýcarského patentu potrubí. Tak jsme např. investorovi zachránili před pokácením švestkový sad, místo 700m2 stačila poloviční plocha pro kolektor.

PŘI VÝBĚRU TEPELNÉHO ČERPADLA NEJDŘÍVE ZVAŽTE MOŽNOST POLOŽIT KOLEKTOR DO ZAHRADY

Tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem má tyto výhody:

  • vyšší účinnost
  • delší životnost
  • vyšší provozní spolehlivost
  • nižší provozní náklady
Jedinou nevýhodou je vyšší cena o náklady na zemní práce a materiál na pokládku kolektoru.

Je mnoho způsobů pokládky plošných kolektorů. Každý způsob má svá specifika a podmínky pokládky. Při jejich volbě je na zhotoviteli aby zvolil ten nejvhodnější typ kolektoru a způsob pokládky, Zkušený dodavatel se umí přizpůsobit místním podmínkám a potřebám investora. Naše dlouholeté zkušenosti s instalacemi plošných kolektorů jsou důležitým faktorem při volbě nejlepšího způsobu instalace. Plošný kolektor u novostaveb dává možnost využít i tzv. pasivního chlazení, což má přímý dopad na komfort bydlení a spokojenost investora s vynaloženou investicí.

V posledních letech se výrazně změnily energetické nároky na novostavby i místní klimatické podmínky. Ruku v ruce s klesajícími tepelnými ztrátami novostaveb tak stoupají požadavky na jejich chlazení. Je to samozřejmě dáno i probíhajícími klimatickými změnami. Počet tropických dnů v letním období v našich podmínkách narůstá, současně s tím rostou i nároky na chlazení v těchto letních dnech.  A jeden ze zajímavých způsobů, jak chladit dům je použití pasivního chlazení. Tzn. využít plošný kolektor jako zdroj chladu letním období. S tímto způsobem lze provozovat chlazení domu s ročním nákladem do 500 Kč.

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti, navštivte nás.

S NAŠIMI ZKUŠENOSTMI A ŠVÝCARSKÝMI TRUBKAMI VÁM BUDE VAŠE ZAHRADA TOPIT, CHLADIT I VZKVÉTAT