Pasivní domy

Wikipedie říká, že:

„Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.“

V praxi to znamená, že investor musí dodržet určité zásady během výstavby a také v průběhu užívání. Nejdůležitější je větrání. To zajistí jedině kvalitní rekuperační jednotka a rozvody vzduchu ve stavbě.

PASIVNÍ DŮM A PASIVNÍ CHLAZENÍ

U pasivních domů je důležité zvolit i vhodný zdroj tepla. A zde se ukazuje jako velmi zajímavé řešení použít tepelné čerpadlo země/voda, jehož elektrický příkon je 700W a současně lze plošný kolektor použít jako zdroj chladu v letním období. Na obrázcích zde jsou uvedeny příklady, jak může „kotelna“ v pasivním domě vypadat. V obou případech je zde nástěnné tepelné čerpadlo Vaillant VWS 36/4.1. Na snímku nahoře je k ohřevu vody použit bojler Vaillant aroSTOR VWL BM290/4 s tepelným čerpadlem, které zajišťuje ohřev vody v bojleru. Na spodním snímku pak stojí jednotka Vaillant uniTOWER QW 190 a vedle ní je zavěšeno tepelné čerpadlo Vaillant VWS 36/4. Oba navržené systémy umí i chladit pasivním chlazením s odběrem tepla z plošného kolektoru. Provozní náklady na chlazení nepřekročily u sledované stavby 300 Kč za celé léto. A celkové roční náklady pasivního domu jsou do 8000 Kč/rok

NABÍZÍME VÁM