MOŽNOST POUŽITÍ

Stavby, které se nacházejí v místech s nezpevněným podložím, je zapotřebí „ukotvení“ budovy pomocí pilot. Využití těchto stavebních prvků patří k nejefektivnějším a z hlediska investice i k nejvýhodnějším způsobům získávání energie. Prostor pod základovou deskou objektu není ovlivňován slunečním zářením, proto jej lze pomocí energopilot využívat jako akumulátor tepla a chladu. V topné sezóně tepelné čerpadlo odebírá energii z piloty a tím ji ochlazuje, v letním období se naakumulovaný chlad využije k chlazení a naopak se do pilot ukládá teplo.

FUNKCE

Oběhové čerpadlo vhání chlad z pilot přímo do vzducho- techniky nebo stropních či stěnových panelů. Takovýto způsob chlazení se nazývá “free cooling” tedy pasivní chlazení. Vyčerpá-li se chladící potenciál ještě v průběhu letního období takže musí pracovat kompresor tepelného čerpadla, dochází k tzv. “active cooling” tedy k aktivnímu chlazení, jehož výkon je vyšší. Důležitý je typ podloží, ve kterém se piloty nacházejí. Zde platí, že ideální je zvodnělé podloží s písky, které vykazuje nejlepší vydatnost.

Prouděním podzemních vod dochází rovněž k rychlé teplotní regeneraci. Dalším významným faktorem je hloubka a průměr armovací koše. Důležité je si uvědomit, že využití energetických pilot pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení, je z hlediska investice a následné výši úspory neefektivní. Vždy je doporučováno, aby systém pracoval v režimu vytápění / chlazení. Základy budovy mají pouze omezenou tepelnou kapacitu, kterou můžeme třeba pouhým ochlazováním základů rychle vyčerpat, pokud se nejedná o extrémně zvodnělé podloží.

VÝHODY

  • žádné nároky na pozemky pro vrty
  • nízká vstupní­ investice
  • instalace potrubí­ do armokošů betonových pilot
  • zdroj pro vytápění­ a chlazení­ ve spojení­ s tepelným čerpadlem
  • free-cooling (pasivní­ chlazení­ obytných objektů)
  • vysoká provozní­ bezpečnost