PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA JE POPSÁN CARNOTOVÝM CYKLEM

Carnotův cyklus označuje vratný kruhový děj ideálního tepelného stroje, který se skládá ze dvou izotermických a dvou adiabatických dějů. Teoreticky jej poprvé popsal Nicolas Léonard Sadi Carnot, po němž je pojmenován. Popis najdete zde

PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA:

ZÁKLADNÍMI SOUČÁSTMI KAŽDÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA JSOU:

Princip fungování tepelného čerpadla