Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Tento rodinný dům byl postaven v roce 2005.

Majitelé si jako zdroj tepla vybrali tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem.  Tepelné čerpadlo o výkonu 9 kW je doplněno externím celonerezovým bojlerem s objemem vody 250 l. Na pozemku je položen do hloubky 1,5m plošný kolektor s délkou potrubí 400m.

Dům má kombinovanou topnou soustavu s podlahovým topením v přízemí a radiátory v podkroví. V době výstavby majitel trval i na kachlových kamnech. Ta jsou dnes, dle jeho vyjádření, používána jen sporadicky a v podstatě slouží jako záložní zdroj tepla pro případ dlouhodobého výpadku elektrické energie. 

Po 13 letech provozu byla na tepeném čerpadle provedena jediná oprava – výměna zobrazovacího displeje. Tepelné čerpadlo má za dobu provozu 23800 motohodin. 

0
Roční náklad na vytápění a ohřev teplé vody
0
již tepelné čerpadlo "vydělalo" za dobu provozu