2016 – NOVOSTAVBA SRUBU s napojením na fotovoltaiku

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Tuto novostavbu jsme vybavili tepelným čerpadlem vzduch/voda Vaillant arotherm VWL 85/3, postavenou na betonový základ za domem.Venkovní jednotka je kryta přesahem střechy a přímo sousedí s technickou místností za stěnou, kde je také umístěna vnitřní jednotka s vestavěným bojlerem. Značka Vaillant má unikátní konstrukci těchto jednotek, která spočívá v tom, že mezi venkovní a vnitřní jednotkou cirkuluje nemrznoucí kapalina. Tímto unikátním řešením je systém chráněn proti poškození při výpadku elektřiny v mrazech.

Nemrznoucí kapalina  je z venkovní jednotky přiváděna do domu, kde ve vnitřní jednotce Vaillant uniTOWER VIH QW 190/1E je výměník tepla a za ním pak v domě obíhá topná voda. Tuto variantu jsme zvolili jako ochranu proti případnému výpadku elektřiny a možnému zamrznutí systému.

Součástí vnitřní jednotky je pak vestavěný  bojler, regulace expanzní nádoba a akumulační nádrž. Jako zvláštní požadavek investroa bylo využití fotovoltaických článků. Takže akumulační nádrž obsahuje topnou spirálu a přebytky elektřiny jsou zde použity k ohřevu vody.