2003 – SPŠ Havířov – INSTALOVANÝ VÝKON 165 kW

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Před vlastní instalací tepelných čerpadel byl proveden energetický audit budovy. Vyplynulo z něj, že zateplením poklesne tepelná ztráta z 310 kW na 230 kW, přičemž zůstanou zachována původní okna. Následně byl navržena jako optimální zdroj tepla tepelná čerpadla o výkonu 165 kW.
Každoročně je vedením školy vyhodnocena topná sezona, porovnána s původním zdrojem tepla v aktuálních cenách. Z průběžného každoročního srovnání vyplývá, že průměrně čerpadla ušetří 55% energie. 

Po instalaci se k údivu všech zaměstnanců výrazně zlepšila tepelná pohoda budovy z 19 na 22ºC.