2020 – Tepelné čerpadlo a pasivní chlazení s plošným kolektorem

0 kW
je celková tepelná ztráta domu
0 kW
je výkon tepelného čerpadla Vaillant VWF 57/4
0 m
je délka potrubí plošného kolektoru
0
jsou roční náklady domu na vytápění a ohřev vody

Koncepce zdroje tepla..

V této novostavbě bylo zvoleno jako zdroj tepla i chladu tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem v kombinaci s podlahovým topením vedeným v měděných trubkách a celý systém je doplněn o pasivní chlazení pro letní období

stavební příprava..

Investor se rozhodl připravit spodní vrstvu pod podlahovým topením vlastními silami a ukázalo se, že kvalita takto provedené práce byla na velmi vysoké úrovni. Veškeré rozvody vedeny pravoúhle, pečlivě izolovány a na stavbě byl celou dobu perfektní pořádek

tepelná izolace..

.. po pokládce rozvodů vody a rozvodů elektroinstalace přikročil investor k dalšímu kroku a to svépomocí položit izolační vrstvu pod podlahovým topením. Současně s pokládkou polystyrenu byla po obvodu všech místností položena i okrajová dilatační páska se samolepicím páskem. Vzhledem k pečlivosti majitele byl perfektně dodržen celý postup pokládky, skladby materiálů i rovinnost.

podlahové topení..

Vzhledem k unikátním vlastnostem mědi bylo po důkladném zvážení všech důvodů rozhodnuto pro podlahové topení z měděných trubek Cuprotherm, které jsou vysoce tepelně stabilní a zabraňují difuzi. Trubka je potažena pevně přilnavým pláštěm z PE-RT bílé barvy. Pokládka se provádí na folii a trubka je k izolační vrstvě fixována sponkami. Pokládku páteřních rozvodů potrubí a podlahového topení jsme provedli dle předem zpracované projektové dokumentace. Náslodovalo zalití samonivelační vrstvou betonu.

dokončení instalace..

Po zatvrdnutí betonu jsme se s investorem dohodli, že dlažbu v technické místnosti položí jen na nezbytně nutné ploše a následně jsme provedli instalaci tepelného čerpadla Vaillant VWF 57/4, externího bojleru VIH RW 300 a modulu pasivního chlazení. Instalace trvala 3 dny a ihned jsme převedli tepelné čerpadlo do režimu vysoušení betonu, což je algoritmus zaručující správný průběh teplot a vyzrání betonu.