2013 – NOVOSTAVBA RD, VENKOVNÍ BAZÉN, SOLÁR

Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Výměna stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo

Dům je vybaven tepelným čerpadlem země/voda s plošným kolektorem, tvořeným dvěmi smyčkami přivedenými do strojovny a druhým zdrojem tepla jsou  solární články k ohřevu vody pro kombinovaný zásobník a venkovní bazén.

K plošnému kolektoru je připojeno tepelné čerpadlo Vaillant geoSTOR VWS 101/3, zásobující kombinovaný zásobník Vaillant allSTOR VPS500/3. Do tohoto zásobníku jsou přivedeny i solární články Vaillant auroSTEPplus. Ty zajišťují ohřev TUV, ohřev bazénové vody a také vytápění domu v době, kdy solární články dodají do zásobníku dostatečné množství tepelné energie. V době, kdy výkon solárních článků není dostatečný, zajistí dodávku tepla do domu tepelné čerpadlo.