2023 -tepelné čerpadlo a fotovoltaika

0 kW
je tepelná ztráta domu
0 kW
je max. topný výkon při A-7/W35
0 kW
je elektrický příkon kompresoru (A2/W35)
0 kWp
je výkon fotovoltaiky
…jak vyřešit přebytky elektřiny z fotovoltaiky?? ..
Majitel domu je pracovně velmi vytížený člověk, který má rád technické novinky. Díky své náročné profesi umí dobře hospodařit s časem. Svou představu o energetické soběstačnosti domu zrealizoval tak, že jej vybavil fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 8,5 kWp, tepelným čerpadlem vzduch/voda – Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 s externím bojlerem ACV smart E 300 a řídícím systémem Loxone. Tepelné čerpadlo je určeno jako primární zdroj tepla pro ohřev teplé vody i pro vytápění domu. Stacionární, nerezový bojler ACV je doplněn topnou spirálou. Nadřazený řídící systém ji využívá k ohřevu teplé vody přebytky elektrické energie z fotovoltaiky a  tím minimalizuje přetoky vyrobené elektřiny do sítě. V letním období tedy fotovoltaika zásobuje elektřinou celý dům, ohřívá teplou vodu v bojleru a přebytky jsou ukládány do baterií.

Dobře umístit venkovní jednotku tepelného čerpadla bývá někdy složité. Často se stává, že pozemek je malý, sousední dům je velmi blízko a tím pádem by vadil i sebemenší hluk ventilátoru a kompresoru. Tepelná čerpadla Vaillant patří mezi nejtišší jednotky na trhu a sousedy tedy hluk netrápí i přesto, že prostor mezi domem a hranou pozemku není nijak široký. Odvod kondenzátu od venkovní jednotky majitel provedl tak, že rozebral dlažbu a trubku vyvedl do živého plotu. Po opětovném položení dlažby je patrný jen její světlý odstín v daném místě.. 

Vnitřní jednotka je umístěna místo původního zdroje, což byl plynový kotel. Při instalaci jsme se snažili využít jen nezbytně nutný prostor, ať zbytečně nezabíráme místo pro uložení sportovních potřeb. 
Tepelná čerpadla řady plus jsou monoblokové jednotky a výrobce Vaillant má do hydraulického okruhu vřazen výměník tepla. To má výhodu v tom, že do venkovní jednotky proudí od výměníku nemrznoucí kapalina a systém je tak ochráněn proti výpadu elektřiny. Pro takový případ jsou v  domě jako záložní zdroj tepla krbová kamna a malá zásoba dřeva pro případ, kdyby došlo k delšímu výpadku elektřiny v zimním období. Celý dům je řízen nadřazeným řídícím systémem Loxone a chová dle požadavku majitele – jako  tzv. „chytrý dům“, který lze ovládat odkukoliv.