2014 – VESMÍRNÁ BRÁNA VŠB TU OSTRAVA

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Obec Výškovice rekonstruovala svůj kulturní dům za pomoci podpory dotačního titulu SFŽP – snižování energetické náročnosti budov.
Akce byla připravována 2 roky. Nejdříve byl zpracován projekt rekonstrukce zateplení obvodového pláště budovy a náhrady zdroje tepla. V budově bylo staré topení tuhými palivy.
Místo něj jsme instalovali tepelné čerpadlo země/voda s odběrem tepla z vrtů. Budova je nyní po rekonstrukci, v době, kdy není plně využívána je tepelným čerpadlem temperována. Nedochází k vlhnutí, budova má stabilní teplotní podmínky a minimální náklady na provoz.