2012 – BUDOVA FEI – VŠB TU OSTRAVA 700kW

Zákazníci

Stavba Libušín

Účast HOT-ENERGY

Dodávka vhodného zdroje tepla

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2400 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Reálné základy fakulty byly položeny již v roce 1970 otevřením prvního samostatného studijního ročníku v oboru silnoproudá elektrotechnika. 1. ledna 1991 byla založena Fakulta elektrotechnická rozdělením tehdejší Fakulty strojní a elektrotechnické, k 1. září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt nové budovy byl zahájen v době dokončení Nové Auly v roce 2006. Náš podíl byl na projektu zdroje tepla a chladu s využitím pasivního chlazení z vrtů rozmístěných kolem budovy FEI. Do porvozu  předáno  v roce 2012.

Zdrojem tepla a chladu jsou tepelná čerpadla systém země/voda.

Tepelný výkon zdroje: 700kW
Primární zdroj energie: 110 vrtů.

Hloubka každého vrtu: 130 metrů. 
Celková délka vrtů: 14,3  km.

Délka potrubí ve vrtech: 57 km